droneprofi-logo

Zásady zpracování osobních údajů

1. Základní informace

Kdo jsme?
 • Obchodní firma: Droneprofi, s. r. o.
 • Právní sídlo: Mezi Vodami, 143 00, Praha 12
 • IČO: 07510349
 • DIČ: CZ07510349
 • Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze
 • Kontakt: +420 607 550 835

 

K čemu jsou obchodní podmínky?
 • Nákupem na Droneprofi uzavíráte s firmou DroneProfi smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.
Souhlas s obchodními podmínkami
 • Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se odkazujeme.

2. Práva zákazníka

 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na adresu contact@droneprofi.eu,
  vzít udělený souhlas zpět,
  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy,
  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu,
  požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Kontaktní formulář

 • V rámci kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;

  • telefon;
  • e-mailovou adresu;

  • vaši zprávu.

 • Tyto osobní údaje zpracujeme pro účely zodpovězení vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  3. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců a dále případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  4. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

4. objednávka zboží

 • V rámci objednání zboží na e-shopu zpracováváme vaše následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • adresa doručovací a fakturační;
  • telefonní číslo;
  • případně název firmy;
  • případně IČ, DIČ.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  E-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@dronpro.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby kupujícího

Přejít nahoru